JEDRILICARSKI KLUB "REFUL"
Jedriličarski klub "Reful" osnovan je u ožujku 1993. god. i trenutno broji preko trideset članova, od kojih su 10 djeca od 7 do 15 godina. Rad kluba je zacrtan u tri pravca: rad sa djecom, rad odraslih i organiziranje regata. Upravo u odgoju djece i omladine i u razvijanju pomorske tradicije među mladima, JK Reful vidi prvenstveni cilj svog djelovanja. Zbog toga tijekom ljetnih praznika svake godine organizira besplatnu školu jedrenja za djecu, koju vode iskusni jedriličari i treneri. Školu polazi svake godine oko dvadesetak djece, te su u Refulu ponosni što je njihovim djelovanjem oživjela pomorska tradicija koja je dugi niz godina bila zanemarivana. Jedrenjem okuplja djecu i mlade čija je energija i volja usmjerena u sport i zdrav odnos prema moru koje ih prirodno okružuje. Odrasli članovi kluba pomažu djeci u organizaciji sudjelovanja na regatama, ali i sami jedre na krstašima, gdje su na nekoliko regata postigli značajne rezultate. Najbolje rezultate postigao je Igor Marenić koji je 4 puta bio član Hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvvima klase Optimist gdje je osvojio 5. mjesto u pojedinačno i 3. mjesto momčadski, a ove godine će i Dalibor Štrbac biti član hrvatske reprezentacije na Europskom prvensvtu klase Optimist. Jedriličarski klub "Reful" je do sada organizirao trideset međunarodnih regata u različitim klasama od toga dva svjetska prvenstva za policajce klasi krstaš i dva Državna prvenstva za klase Optimist i 420. Svake godine u listopadu organizira tradicionalni Cres Cup za klase optimist 420 i 470 , a u sa SCOR-om suorganizator IMS regate u lipnju od njenog početka.
Copyright © 2003"Morsko prase"


27.10.2007.
Refulada 2007 - Brodovi Jeaneau One Design
13.10.2007.
Cres Cup 2007 - Klasa Optimist, Laser i Evropa


Stats link